Taith Gerdded: Cylchdaith Parc Hailey a Radyr

Cylchdaith 5 milltir o Barc Hailey ar hyd Camlas Morgannwg ac Afon Taf i Goed Radyr ac yn ôl. Dewch â fflasg!

Mae maes parcio ger Parc Hailey neu gallwch ddal y bws neu’r trên i Ystum Taf.

Mwy…

Taith Ystlumod – Tocyn Plentyn

Ymunwch â ni ar daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffech chi!)

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa ac yn para awr a hanner. Mae pris y tocyn yn cynnwys parcio.

Taith a phris arbennig i gefnogwyr Menter Caerdydd.

Mwy…

Taith Ystlumod – Tocyn Oedolyn

Ymunwch â ni ar daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffech chi!)

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa ac yn para awr a hanner. Mae pris y tocyn yn cynnwys parcio.

Taith a phris arbennig i gefnogwyr Menter Caerdydd.

Mwy…

Y Gerddorfa Ukulele

O dan arweiniad Mei Gwynedd! Mae’r sesiynau hyn yn addas i chwaraewyr ar lefel uwch. £75 am 10 wythnos! 

Mwy…

Ffitrwydd gyda Ffrindiau (Gerddi Soffia)

NODER BOD SESIWN 3 MEHEFIN WEDI SYMUD I 10 MEHEFIN OHERWYDD GŴYL Y BANC.

Sesiynau ffitrwydd wedi’u teilwra ar gyfer y rhai dros 75 oed. Cyfle i ymlacio a mwynhau paned wedi’r sesiwn.  Croeso i bawb sy’n siarad Cymraeg – siaradwyr newydd a siaradwyr rhugl fel ei gilydd!

(Os ydych chi dros 70 oed ac ag awydd ymuno, mae croeso i chi gysylltu!)  Mewn partneriaeth â Reengage Cymru.

Mwy…

Taith Fws 3: Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 02.08.22

Taith i’r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron. Gallwch ddal o bws o Gerddi Soffia neu gyffordd 33 yr M4. Pris yn cynnwys cost y bws yn unig. Rhaid i chi drefnu eich tocyn mynediad eich hunain.

Mwy…

Taith Fws 4: Gŵyl Fwyd y Fenni 17.09.22

Taith i’r Ŵyl Fwyd yn Y Fenni. Bws yn gadael o Gerddi Soffia.  Mae’r pris yn cynnwys cost y bws yn unig. Rhaid i chi drefnu eich tocyn mynediad eich hunain.

Mwy…