Dawnswyr Bach y Dre

Dere i gael hwyl yn dawnsio gyda Trystan a Rhianna – addas i blant Derbyn – Bl 2!

Mwy…

Drama Bach y Dre

Dere i ymuno gyda Trystan a Rhianna mewn sesiynau drama llawn hwyl a codi hyder – yn addas i dosbarth Derbyn – Bl 2!

Mwy…

Drama Mawr y Dre

Dere i sesiynau drama llawn hwyl sy’n codi hyder gyda Trystan a Rhianna – yn addas i blant Bl 3-6!

Mwy…