Cyhoeddi partneriaeth newydd rhwng Tafwyl ag Orchard

Mae’n bleser cyhoeddi mai Orchard yw Partner Cyfryngau Tafwyl.

Mi fydd Orchard Media and Events yn cefnogi’r ŵyl, sydd yn cael ei gynnal yng Nghastell Caerdydd ar 30ain o Fehefin a 1af o Orffennaf, fel partner cyfryngau. Mi fydd yr adran gynhyrchu sy’n arbenigo mewn gwaith dwyieithog yn ffilmio drwy gydol y penwythnos. Bydd Orchard yn creu cynnwys amrywiol o’r castell; gan gynnwys filmiau, clipiau a chynnwys ar-lein i helpu hyrwyddo’r ŵyl.

Meddai Rob Light, Penaeth Adran Gynhyrchu Grwp Orchard;
Rydym yn hynod o falch i gefnogi Tafwyl eleni. Mae’n gyfle gwych i ni ddathlu ein hymrwymiad i gelfydd a diwylliant Cymraeg. Mae Orchard yn darparu gwasanaethau creadigol dwyieithog ac yn falch fod dros hanner ein staff yn siaradwyr Cymraeg. Rydym yn cefnogi ein staff i siarad a dysgu Cymraeg, felly mae hwn yn bartneriaeth berffaith i ni. Yn gwmni Cymreig; mae’n bwysig i ni gefnogi ein diwylliant, a hefyd mae’n gyfle i ni hyrwyddo Cymru i’n cleientiaid – llawer ohonynt sydd yn rhyngwladol ac yn caru dysgu am Gymru. Mae gwasanaethau creadigol arbenigol Orchard yn cynnwys PR, marchnata, prynu a dylunio cyfryngau, dylunio, cynhyrchu AV, digwyddiadau, VR a digywddiadau.”

thinkorchard.com @thinkorchard