Cynlluniau cyffrous diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Darpariaeth y Mentrau’n mynd o nerth i nerth diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cyngherddau cymunedol, cyrsiau hanes a dosbarthiadau ffitrwydd – dim ond rhai o’r gweithgareddau llwyddiannus a ddarperir gan Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg, diolch i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Chwe mis ers derbyn grant am £80,500 i ddarparu sesiynau ar gyfer oedolion dros gyfnod o dair blynedd, mae’r Mentrau’n ymestyn y ddarpariaeth i gynnwys mwy o weithgareddau wyneb yn wyneb wrth i’r tywydd wella a’r cyfyngiadau lacio.

Mae cydweithio â mudiadau ac elusennau eraill yn rhan bwysig o’r gwaith gyda’r partneriaethau presennol yn cynnwys gweithgareddau ar y cyd gyda Re-engage Cymru, Coed Lleol, Live Music Now Wales, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Prosiect llwyddiannus diweddar yw cyngherddau cymunedol ‘Mewn Tiwn’ mewn cydweithrediad â Live Music Now. Cynhelir y sesiynau, sy’n rhad ac am ddim, yn Rhiwbeina ac maent wedi’u hanelu at bobl sydd wedi ymddeol. Yn y gynulleidfa ar gyfer y perfformiadau anffurfiol mae rhai sy’n byw gyda dementia.

Mae rhieni Nia wedi mwynhau’r cyngherddau’n fawr. Meddai Nia, “Mae’r sesiynau yma wedi bod yn fendith i Mam a Dad. Does dim llawer o bethau mae Dad yn gallu eu mwynhau erbyn hyn ond mi oedd wir yn edrych ymlaen at y boreau Llun ac roedd hwyliau da iawn arno ar ôl bod! Mi oeddan nhw’n grêt i Mam gael cyfle i gael sgwrs hefyd.”

Meddai Prif Weithredwr Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg Heulyn Rees, “Mae’r grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ein caniatáu i ddarparu cyfleoedd i oedolion gymdeithasu, dysgu a datblygu sgiliau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Y gobaith yw creu ysbryd cymunedol a dod â phobl at ei gilydd beth bynnag eu hoed.  Un agwedd bwysig o’r gwaith yw creu gweithgareddau penodol ar gyfer pobl hŷn ac mae’r cyngherddau ar y cyd gyda Live Music Now wedi cael ymateb gwych.

“Yn ogystal â pharhau gyda chynllun Sgwrs y Mis a’r cyrsiau poblogaidd ar-lein, bydd Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg yn cynnig amserlen lawn o weithgareddau wyneb yn wyneb dros y misoedd nesaf gan gynnwys tripiau bws a theithiau cerdded. Rydym yn hynod ddiolchgar am y grant sy’n creu fframwaith cadarn i ni barhau i ddatblygu a chreu cyfleoedd newydd dros y blynyddoedd nesaf.”

Am fwy o wybodaeth: rachel@mentercaerdydd.cymru // 07719 015855