#MC20: Edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau’r Gymraeg yng Nghaerdydd (1998-2018).

Rydym ni’n dathlu ein pen-blwydd yn Ugain oed eleni- hip hip HWRE! 

Sefydlwyd y Fenter nôl yn 1998 – blwyddyn pasio Deddf Llywodraeth Cymru i sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol; ymweliad Nelson Mandela â’r Brifddinas ym mlwyddyn olaf ei Arlywyddiaeth; gig enwog y Stereophonics yng Nghastell Caerdydd; a merch ddeuddeg oed o Landaf yn cyhoeddi ei halbwm gyntaf, ‘Voice of an Angel’…  Teimlo’n hen?!

Mae cymaint wedi newid yng Nghaerdydd, fel yn y Fenter hefyd, dros yr ddwy ddegawd diwethaf!

Gyda diolch arbennig i Dylan Foster Evans am ein rhoi ar ben y ffordd, dyma edrych yn ôl ar rai (a rhai yn unig) o’r cerrig milltir inni eu dathlu yma yng Nghaerdydd dros yr ugain mlynedd diwethaf …

1998  

  • Deddf Llywodraeth Cymru, a sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ôl Refferendwm Datganoli ’97.
  • Agor ail ysgol uwchradd Gymraeg yng Nghaerdydd – Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr.

1999

2000

  • Sefydlu Côrdydd, côr cymysg Cymraeg ei iaith

2001   

  • Y Cyfrifiad yn dangos bod 32,504 o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd (11.0% o’r boblogaeth)
  • Rownd derfynol Cwpan FA Lloer yn cael ei chwarae am y tro cyntaf yn Stadiwm y Mileniwm

2002   

  • Sefydlu Côr CF1, côr cymysg Cymraeg ei iaith
  • Agor tafarn Y Mochyn Du

2004   

2005 

2006

2007 

2008

2009 

2011   

  • Y Cyfrifiad yn dangos bod 36,735 o siaradwyr Cymraeg yng Nghaerdydd: ▲4,231 ers cyfrifiad 2001
  • Cynnal noson farddoniaeth Gymraeg gyntaf Bragdy’r Beirdd

2012

2016   

2017   

2018   

 

Ymlaen at Ugain mlynedd arall o ddathlu cerrig milltir i’r Gymraeg yng Nghaerdydd!