Bodia

Adweitheg Glinigol (Clinical Reflexology) Ymlaciwch yn llwyr gyda thriniaeth adweitheg sy’n unigryw i chi, gan ddefnyddio technegau arbennig er mwyn hwyluso’r corff i iachau ar lefel gorfforol, feddyliol ac emosiynol.

Seicotherapi a Chwnsela

Mae Olwen yn Seicotherapydd sy’n cynnig seicotherapi a chwnsela i unigolion, cyplau a theuluoedd. Profiad a sgiliau i weithio gydag ystod eang o broblemau emosiynol, seicolegol a iechyd meddwl. Mae Olwen yn gweithio yn breifat ac i’r NHS

Calon Lan PT

Oes gennych ddiddordeb mewn gwella’ch iechyd a ffitrwydd? Rwy’n cynnig gwasanaeth hyfforddiant personol wedi teilwra i chi yn eich cartref, mewn parc lleol neu mewn stiwdio yn y Mynydd Bychan. Rwy hefyd yn rhedeg Boot Camp 3 gwaith yr wythnos yn yr Eglwys Newydd a massage chwaraeon

Colur BD

Profiad fel artist colur am 17 mlynedd ar gyfer teledu, ffilm a ffasiwn Tystysgrif hyfforddiant llawn. Colur priodas, ymgynghoriad Colur, parti colur, parti paentio wyneb, parti brenhines, clour prom a noson allan – Gallu teithio i unrhywle