Taith Ystlumod – Tocyn Plentyn

Ymunwch â ni ar daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffech chi!)

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa ac yn para awr a hanner. Mae pris y tocyn yn cynnwys parcio.

Taith a phris arbennig i gefnogwyr Menter Caerdydd.

Mwy…

Taith Ystlumod – Tocyn Oedolyn

Ymunwch â ni ar daith gyffrous i ddod o hyd i ystlumod yr Amgueddfa wrth iddi nosi. Gwisgwch ddillad addas a dewch â fflachlamp (a fflasg os hoffech chi!)

Mae’r daith yn dechrau wrth y brif fynedfa ac yn para awr a hanner. Mae pris y tocyn yn cynnwys parcio.

Taith a phris arbennig i gefnogwyr Menter Caerdydd.

Mwy…