Chwilio am diwtor Cymraeg

Rydyn ni’n chwilio am tiwtor Cymraeg ar gyfer grŵp o 5 o fechgyn sydd yn ysgol uwchradd, blwyddyn 9. Maent yn weddol o rhugl gan eu bod wedi mynychu ysgol gynradd Cymraeg (Pen y Garth) ond nawr yn ysgol (Saesneg) Stanwell ac yn dilyn cwrs dysgwyr felly angen ychydig o gefnogaeth i sicrhau nad ydynt yn colli ei sgiliau llefaru ayyb.

Cysylltwch â eurgainpowell@hotmail.co.uk