Dysgu Cymraeg Caerdydd

Ydych chi’n siarad Cymraeg? Hoffech chi helpu rhywun sy’n dysgu Cymraeg?

 

Mae Dysgu Cymraeg Caerdydd yn cynnig cynllun gwirfoddol o’r enw Siarad i’r dysgwyr. Mae’r cynllun yn paru dysgwyr a siaradwyr rhugl er mwyn cynyddu hyder y dysgwr i siarad ac i ddefnyddio’r Gymraeg. Bydd y dysgwyr sy’n rhan o’r cynllun yn gallu siarad Cymraeg ac ar lefel Canolradd neu Uwch.

 

Oherwydd yr argyfwng iechyd, maent yn chwilio am wirfoddolwyr sy’n barod i helpu trwy sgwrsio dros y ffôn neu ar blatfform tebyg i Zoom/Facetime/WhatsApp. Bydd y parau’n cwrdd yn gyson i sgwrsio’n anffurfiol am bob math o bynciau – y nod yw neilltuo deg awr dros gyfnod o flwyddyn, ond nod yn unig yw hyn.

 

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch yma. gan ddewis Dysgu Cymraeg Caerdydd fel y rhanbarth.