Swydd Ysgol Plasmawr

Swyddog Cymorth Gweinyddol

 

Cyflog: Graddfa 3 SCP3-6 (£19,453- £20, 644 pro rata*)

 

Mae Ysgol Plasmawr yn awyddus i benodi swyddog cymorth gweinyddol brwdfrydig ac egnïol i ymuno â’r tîm gweinyddol.

 

Mae hon yn swydd parhaol 37 awr yr wythnos (8:00-16:00) yn ystod tymor yr ysgol un unig, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

Lleolir Ysgol Plasmawr yn y Tyllgoed yng ngogledd orllewin Caerdydd. Mae gan yr ysgol dros 1100 o ddisgyblion a 120 o staff.

 

Rydym yn chwilio am berson trefnus, brwdfrydig gyda sgiliau thechnegol, i weithio mewn swyddfa ysgol hynod o brysur lle bydd angen ymateb yn sydyn ac effeithiol i ddigwyddiadau a cheisiadau.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno gyda tîm gweinyddol profiadol sydd yn cynnig cymorth gweinyddol i’r ysgol gyfan.

 

Disgwylir hyblygrwydd o ran dyletswyddau, bydd angen i’r person llwyddiannus gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol.

 

Noder bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn gallu cyfrannau at swyddfa a fydd yn gweithredu gan amlaf trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.

 

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiad blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at sylw Mr John Hayes, Pennaeth erbyn 1pm ar ddydd Mercher 8ed Mehefin 2022.

 

*Mae ffurflen gais a swydd ddisgrifiad ar gael drwy ddilyn y linc yma http://www.ysgolplasmawr.cymru/index.php/cy/swyddi

 

 

Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu gyda Mrs Sandra Jones (Rheolwr Busnes)  029 20 405 499 neu drwy e-bost i swyddi@ysgolplasmawr.cymru