Swydd – Ysgol Plasmawr

Swydd Oruchwylwyr Arholiadau yn Ysgol Plasmawr

Mae Ysgol Plasmawr yn edrych am Oruchwylwyr Arholiadau newydd a rhai sydd eisoes â phrofiad, i ymuno â’r tim goruchwylio presennol, a gweithio gyda’r Prif Oruchwyliwr a’r Swyddog Arholiadau.  Bydd gofyn i’r ymgeiswyr weinyddu, goruchwylio ac arolygu myfyrwyr sydd yn eistedd Arholiadau CBAC, gan ddilyn gofynion a rheolau JCQ.  Mae gwybodaeth o’r iaith Gymraeg yn hanfodol, a bydd angen i’r ymgeiswyr fod yn hyblyg i weithio yn y bore a/neu yn y prynhawn.  Bydd angen i’r ymgeiswyr fod yn gallu delio ag unrhyw newidiadau a sefyllfaoedd anodd gyda pharodrwydd i ddwyn sylw at y mater os ydynt yn sylwi ar unrhyw beth o’i le.  Mae’r gwaith ar sail ad-hoc, yn bennaf yn ystod misoedd Tachwedd, Ionawr, Mai a Mehefin gydag ambell ddiwrnod ychwanegol yn bosibl yn ystod y flwyddyn fel y bo’r angen.  Bydd yn rhaid i’r ymgeiswyr fod yn hyblyg, yn brydlon, yn ddibynadwy, yn drefnus ac yn gallu trin y myfyrwyr mewn modd proffesiynnol.  Bydd angen i chi allu gweithio fel unigolyn yn ogystal â bod yn rhan o dîm.

Y tâl fydd £10.17 yr awr.

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau a’ch cymwysterau a’r gyfer y swydd at y Pennaeth Mr John Hayes.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 3ydd Rhagfyr @ 12pm

Am wybodaeth bellach am y swydd dylid cysylltu gyda Ms Adele Worner (Uwch Reolwr Cwricwlwm)

*Mae ffurflen gais ar gael drwy ddilyn y linc isod http://plasmawr.cardiff.sch.uk/index.php/cy/swyddi

neu drwy anfon e-bost i swyddi@ysgolplasmawr.cymru