Swyddi

Mae cyfle cyffrous wedi cyrraedd yn Cylch Meithrin Maes y Morfa!

 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd i ymuno â’n tîm gweithgar a hwyliog yng Nghaerdydd.

 

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu gofal plant o ansawdd uchel i deuluoedd. Goruchwylio gweithrediad y feithrinfa i’r safonau uchaf, gan sicrhau bod yr addysg, yr amgylchedd dysgu a’r gofal gorau posibl yn cael eu darparu ar gyfer plant ifanc. Bydd gennych brofiad ynghyd â sgiliau cyfathrebu effeithiol a dealltwriaeth o AGC a Dechrau’n Deg. Yn Maes y Morfa, ein nod yw sicrhau bod pob plentyn yn cael cyfle i ddysgu trwy chwarae pwrpasol, mewn lleoliad diogel ac ysgogol. Rydym yn cymryd gofal mawr i ddarparu cyfoeth o gyfleoedd, y tu mewn a’r tu allan, i blant archwilio ac ymchwilio i’r byd o’u cwmpas.

 

 

Plis danfonwch eich CV at annadele.mcdonagh@meithrin.cymru