Swyddi – Urdd

Swyddog Ieuenctid Caerdydd a’r Fro

 

Teitl y Swydd: Swyddog Ieuenctid Caerdydd a’r Fro 

Math o gontract: Swydd barhaol, llawn amser (35 awr yr wythnos) 

Graddfa: Graddfa 3 £21,436 (Pwynt 1) – £23,997 (Pwynt 4) 

Lleoliad: Caerdydd a’r Fro 

https://www.urdd.cymru/cy/swyddi/ieuenctid-chymuned/swyddog-ieuenctid-caerdydd-ar-fro/