Ystafell wely ar gael mewn ty ger City Road

Yn  edrych  am  berson  i  rannu  tŷ  cyfforddus, 3  ystafell  wely  ac  wedi  ei  ddodrefnu,  oddi  ar  City  Road  gyda  2  berson  ifanc  proffesiynol. Rhent  o  £ 260  y  mis  +  biliau. Tenantiaeth  o  6 mis  i  ddechrau.  Cyfnod  yn  dechrau  ar  Orffennaf  1af  2022.  Cysylltwch  ar  07729 529332  am  fwy  o  wybodaeth.