Tiwtor Cymraeg i Oedolion

Gwersi Cymraeg i unigolion a grwpiau bychain.  Tiwtor profiadol gyda dros 25 mlynedd o brofiad ar lefelau Mynediad hyd at Hyfedredd a Gloywi.  Profiad o weithio gyda Chanolfannau Cymraeg i Oedolion ag israddedigion.  Cysylltwch â Lynne Reynolds (reynolds_lynne@yahoo.com neu 07774 280868)