Tiwtor iaith Gymraeg

Ar gyfer disgyblion ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg.  Profiad o weithio gyda disgyblion hyd at arholiad iaith a llenyddiaeth TGAU. Cysylltwch â Lynne Reynolds (reynolds_lynne@yahoo.com neu 07774 280868)