Bodia

Adweitheg Glinigol (Clinical Reflexology)

Ymlaciwch yn llwyr gyda thriniaeth adweitheg sy’n unigryw i chi, gan ddefnyddio technegau arbennig er mwyn hwyluso’r corff i iachau ar lefel gorfforol, feddyliol ac emosiynol.