Catrin Rees

Catrin ydw i ac rwy’n weinydd Gymreig sydd yn byw yng Nghaerdydd. Rwy’n gwasanaethu priodasau, angladdau a seremoniau enwi. Cymerwch gip olwg ar y wefan i weld sut allai helpu i drefnu eich dathliad delfrydol chi!
I’m Catrin and I am a Cardiff based Welsh speaking celebrant. I provide services for weddings, funerals and naming ceremonies. Please take a quick tour of my website to see how I can help you with your celebration!