CRICC

Sefydlwyd 1990. Hyfforddiant rygbi drwy gyfrwng y Gymraeg yw’r nôd. Bore Sul 10-11am yn ystod tymor rygbi i blant blwyddyn 2 i 11