Glyn Owen

Gwasanaethu, trwsio a gosod unrhyw waith nwy, gwres, plymio, aerdymheru a rheweiddio. Wedi cofrestru gyda GAS SAFE, REFCOM, OFTEC a hefyd HETAS sy’n caniatai i ni osod stof llosgi pren a thanwydd solet