gofal gair

Gwaith cyfathrebu a marchnata; ysgrifennu, golygu, a chywiro proflenni; paratoi adroddiadau blynyddol; cynllunio ieithyddol (gweithio yn ddwyieithog); rheoli prosiectau; ymchwil ac adroddiadau; trefnu digwyddiadau; hyfforddi a hwyluso; cyfieithu. Dros 25 mlynedd o brofiad.  Cysylltwch â Lynne Reynolds (reynolds_lynne@yahoo.com neu 07774 280868)