Grwp Tŷ Davies

Cwmni Cymreig sy’n darparu gwaith atgyweirio/cynnal a chadw Tai yn ein prif ddinas a’r cyffiniau. Ein prif ddawn yw adnewyddu a moderneiddio hen adeiladau.

Cysylltwch â  02920196033/07931302272, ebost tydaviescyf@gmail.com.