Gwawr Owen

un o gorau cymysg mwyaf llwyddiannus Cymru. Ymarfer bob nos Fercher am 8pm yng Nghapel Wesley, Cowbridge Road East. Ar gael bar gyfer cyngherddau, priodasau a digwyddiadau arbennig