Gwenno Dafydd – Hyfforddwraig Siarad yn Gyhoeddus.

Ydych chi yn teimlo’n nerfys ynglun a gneud araith ym mhriodas eich merch, mab neu ffrind gorau? Ydych chi eisiau sicrhau y byddwch chi yn gneud hyn cystal ag y gallwch chi? Gall Gwenno Dafydd  eich cynorthwyo i wneud hyn.

Cysylltwch am fanylion 07855038729  gwennodafydd@mantol.co.uk  www.gwennodafydd.co.uk