Mered Pryce

Gampfa yng nghanol Treganna llawn dosbarthiadau, chwysu a chwerthin!