Olwen Jeffs

Mae Olwen yn Seicotherapydd sy’n cynnig seicotherapi a chwnsela i unigolion, cyplau a theuluoedd. Profiad a sgiliau i weithio gydag ystod eang o broblemau emosiynol, seicolegol a iechyd meddwl. Mae Olwen yn gweithio yn breifat ac i’r NHS