Tiwtor Bioleg

Myfyrwraig PhD (ymchwil canser)

ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig gwersi tiwtora Bioleg ar gyfer TGAU, AS a Lefel A. Gwersi dros y wê ar gael. Cysylltwch am fwy o wybodaeth. 

Non.williams@hotmail.com