Tiwtor Mathemateg

Tiwtor Mathemateg (CA3, TGAU a Safon Uwch)

Profiadol iawn a llwyddiannus.

Wedi ymddeol fel Pennaeth Adran

gellir trefnu gwersi ar Zoom

Gwilym Wyn Roberts 07 968 463 737 Penylan.