Huw Aled Accountants

Arbenigwyr ym maes trethiant ar gyfer unigolion, yn enwedig paratoi ffurflenni treth incwm, cyfrifon hunangyflogedig a chyfrifon rhent, cyfrifiadau treth ar eiddo a chysylltu gyda’r Swyddfa Dreth.   Cyfarwyddwr: Aled Wyn Thomas, ACA                  07808 798 569 E-bost: aled@huwaledaccountants.com                www.huwaledaccountants.com

  • Huw Aled Accountants

Ruth Ceri Jones LLB Ewyllysiau Cymraeg

                                          Os oes diddordeb gyda chi mewn cael Ewyllys yn yr iaith Gymraeg  cysylltwch trwy ebost ar ruthcjones25@aol.com ( Aelod o Gymdeithas Ysgrifennwyr Ewyllysiau)

  • Ruth Ceri Jones LLB Ewyllysiau Cymraeg

Harding Evans

Amrywiaeth arbenigol o wasanaethau cyfreithiol i gleientiaid masnachol a phreifat. Gellir cynnig arbenigedd drwy gyfrwng y Gymraeg mewn: prynu a gwerthu tai a materion Amaethyddol ac esgeulustra meddygol

effectusHR

Arbenigwyr pan ddaw i ymgynghori adnoddau dynol. Yn cynnig amrywiaeth o becynnau i gwmniau o bob maint, boed yn gymorth o bryd i’w gilydd, yn brosiect unigol neu hyfforddi rheolwyr.