Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Bore Coffi i ddysgwyr ail Sadwrn y mis 10.30 – 12pm. Harriet St, Cathays

  • Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Bore Coffi i ddysgwyr ail Sadwrn y mis 10.30 – 12pm. Harriet St, Cathays

  • Eglwys Efengylaidd Gymraeg

Eglwys Dewi Sant

Bore Coffi Dysgwyr ar y trydydd Sadwrn y mis 10am-12pm. Cilgant St Andreas

  • Eglwys Dewi Sant

Cymrodorion Caerdydd

Bydd Cymrodorion Caerdydd, cymdeithas Gymraeg hynaf y ddinas (sefydlwyd 1885), yn cynnal cyflwyniadau/darlithoedd ar bob agwedd o fywyd Cymru, megis diwylliant, hanes a gwleidyddiaeth dros fisoedd y gaeaf, ac mae’r cyfarfodydd yn agored i bawb.

Cymdeithas Hanes Carnhuanawc

Hybu diddordeb yng ngwaith a bywyd Thomas Price (1787-1840) yw nod Cymdeithas Carnhuanawc.

Cymdeithas Gymraeg Rhiwbeina

O fis Medi i fis Gorffennaf