Cymdeithas Golff y Ddinas

Cystadleuthau: 3 neu 4 gwaith y flwyddyn ar gyrsiau amrywiol yn Ne Cymru

Clwb Hoci Cymric

Clwb hoci i ferched sy’n cwrdd yn hamddenol bob nos Lun 7-8pm yng Nghanolfan Hamdden y Tyllgoed. Croeso i unrhywun o 16+ boed yn hyderus yn chwarae hoci neu heb chwarae ers blynyddoedd

Adran Iau Clwb Rygbi Cymru Caerdydd

Ymunwch a’n teulu, lle mae aelod o’r Adran Iau yr un mor bwysig a’r garfan hyn. Cynhelir hyfforddiant a sesiynau hwylog am 11 bob bore Sul