Tafwyl 2021

Newyddion cyffrous! // Exciting news!

Bydd Tafwyl ar agor i gynulleidfa o 500 o bobl a fydd yn cynnwys partïon rhwng 4 a 6 o bobl rhwng 5pm a 9pm ddydd Sadwrn 15 Mai, yng Nghastell Caerdydd os bydd amodau yn caniatáu.

I gofrestru am gyfle i fod yn rhan o’r gynulleidfa, darllenwch y Telerau ac Amodau a chwblhewch y broses gofrestru yma:

COFRESTRU I FOD YN RHAN O GYNULLEIDFA TAFWYL 2021

 

Tafwyl will be open to an audience of 500 people which will be made up of parties of between 4 & 6 people between 5pm & 9pm on Saturday 15 May, at Cardiff Castle if conditions allow.

To register for a chance to be a part of the proposed 500 audience, please read the Terms & Conditions and complete the registration process here:

REGISTER TO BE PART OF THE AUDIENCE FOR TAFWYL 2021

Cofrestru’n cau // Registration closes:
07/05/21
19:00