Tafwyl 2020

TAFWYL 2020

Gŵyl flynyddol i ddathlu’r iaith, celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl.  Mae’n rhan o waith craidd Menter Caerdydd, elusen sy’n hyrwyddo ac ehangu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg yng Nghaerdydd, gyda’r uchelgais fod y Gymraeg yn dod yn rhan ganolog o fywyd yn y brifddinas.

 

Mae cynulleidfa Tafwyl wedi tyfu’n aruthrol dros y blynyddoedd o’r ychydig dros fil o bobl yn y Mochyn Du yn 2006, i bron 40,000 fynychodd yr Ŵyl yn 2019.  Mae’n ddigwyddiad rhad ac am ddim, sy’n agored i bawb – yn siaradwr Cymraeg neu beidio gydag apêl arbennig i deuluoedd a phobl o bob oed.

 

Uchafbwyntiau 2019 – dros 60 o fandiau byw, dros 60 o bartneriaid a noddwyr, 30 o berfformiadau ar Lwyfan yr Ysgolion, 30 o ddigwyddiadau ffrinj wedi eu cynnal dros 9 diwrnod, dros 130 o wirfoddolwyr a staff, 30 o stondinau a chrefftau, 15 o stondinau bwyd stryd ac UN PARTI MAWR!

 

Daeth Gŵyl 2017 i’r brig yng Ngwobrau Cerddoriaeth Caerdydd gan fachu’r teitl ‘Gŵyl Orau Caerdydd’; cipiodd Tafwyl 2018 un o’r prif wobrwyon yn seremoni Wobrwyo Celfyddydau & Busnes Cymru.

 

Mae Tafwyl yn bartneriaeth gref rhwng y sector gyhoeddus, breifat a gwirfoddol sy’n cydweithio er mwyn creu digwyddiad Cymraeg a Chymreig hyderus a chyfeillgarynghanol Prifddinas Cymru.

 

Mae cefnogaeth Cyngor Caerdydd wrth symud i brydferthwch Parc Bute yn allweddol; ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio gyda FORCardiff sy’n gweithredu am y tro cyntaf fel prif noddwr yr Ŵyl yn 2020.

 

TAFWYL Digidol 2020

Dyddiad: 20 o Fehefin 2020

Cliciwch ar y linc isod i fwynhau’r uchafbwyntiau

https://bit.ly/2NevWzV

 

www.tafwyl.cymru

Mae mynediad i’r wyl yn rhad ac am ddim – boed chi’n siaradwr Cymraeg neu ddim. Gwyl berffaith ar gyfer y teulu cyfan, dysgwyr, a phobl sy’n cael profiad o’r iaith a diwylliant Cymreig am y tro cyntaf.

Mae croeso mawr i bawb ymuno yn y parti!!