Yn Parhau i Gefnogi’r Gymuned, Diolch i Arian y Loteri Genedlaethol

Mae Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg yn helpu eu cymuned, diolch i gefnogaeth chwaraewyr y Loteri Genedlaethol.

Mae Menter Caerdydd wedi derbyn £80,500 gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gynnal llu o weithgareddau ar gyfer oedolion dros y tair blynedd nesaf. Bydd sesiynau rhithiol poblogaidd megis Sgwrs y Mis yn parhau; cyrsiau byrion yn cael eu cynnal ar-lein a digwyddiadau wyneb-yn-wyneb yn cael eu cynnig wrth i gyfyngiadau gael eu llacio – o deithiau cerdded a boreau coffi i ddosbarthiadau ffitrwydd a chrefft.

Dywedodd Manon Rees-O’Brien, Prif Weithredwr Menter Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg: “Rydyn ni’n hynod o falch gallu adeiladu ar lwyddiant ein darpariaeth bresennol ar gyfer oedolion a pharhau i ddatblygu ac ehangu’r gwasanaeth dros y blynyddoedd nesaf. Bydd y grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ein galluogi i barhau i gefnogi’r gymuned Gymraeg yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg gan gynnig cyfleoedd gwerthfawr i bobl gymdeithasu, dysgu a datblygu sgiliau newydd drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn blaenoriaethu ceisiadau am grant ar gyfer gweithgaredd cymunedol sy’n gysylltiedig â COVID-19. I ddarganfod mwy, ewch i www.cronfagymunedolylg.org.uk/cymru