Miri Haf Betty Campbell

AM DDIM! Pwy oedd Betty Campbell? A beth sydd mor arbennig am ei chartref, Bae Teigr? Dewch i ddysgu am y ddynes Gymraeg hanesyddol gyntaf a chafodd ei dathlu drwy gerflun yng Nghymru. Ar gyfer oed 4-11.

Mwy…

Miri Haf Halibalw

AM DDIM! Dewch i sesiwn bywiog a lliwgar Halibalw i blant ifanc a babanod! Cyfle i ddathlu’r Haf wrth ganu a dawnsio gyda’ch plant.

Mwy…

Dawnswyr Bach y Dre

Dere i gael hwyl yn dawnsio gyda Trystan a Rhianna – addas i blant Derbyn – Bl 2!

Mwy…

Drama Bach y Dre

Dere i ymuno gyda Trystan a Rhianna mewn sesiynau drama llawn hwyl a codi hyder – yn addas i dosbarth Derbyn – Bl 2!

Mwy…

Drama Mawr y Dre

Dere i sesiynau drama llawn hwyl sy’n codi hyder gyda Trystan a Rhianna – yn addas i blant Bl 3-6!

Mwy…