Tiwtor iaith Gymraeg Ar gyfer disgyblion ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg.  Profiad o weithio gyda disgyblion hyd at arholiad iaith a llenyddiaeth TGAU. Cysylltwch â Lynne Reynolds (reynolds_lynne@yahoo.com neu 07774 280868)

Tiwtor Cymraeg i Oedolion Gwersi Cymraeg i unigolion a grwpiau bychain.  Tiwtor profiadol gyda dros 25 mlynedd o brofiad ar lefelau Mynediad hyd at Hyfedredd a Gloywi.  Profiad o weithio gyda Chanolfannau Cymraeg i Oedolion ag israddedigion.  Cysylltwch â Lynne Reynolds (reynolds_lynne@yahoo.com neu 07774 280868)

Yr Awr Hapus

Cwrdd yn fisol ar ddydd Sadwrn gyntaf y mis (dim Gorffennaf nac Awst) Clonc am 10.30am yng Ngwesty’r Pentre Coryton tan 11.30, ac yna mynd am dro cyn bwyta Carferi yn yr Hollybush am 1pm

Yr Awr Hapus

Pob Bore Llun 10.45-11.45 yn Gwesty’r Pentref Coryton – croeso i bawb am goffi a chlonc