Tiwtor Bioleg

Myfyrwraig PhD (ymchwil canser) ym Mhrifysgol Caerdydd yn cynnig gwersi tiwtora Bioleg ar gyfer TGAU, AS a Lefel A. Gwersi dros y wê ar gael. Cysylltwch am fwy o wybodaeth.  Non.williams@hotmail.com

  • Tiwtor Bioleg

Tiwtor Mathemateg

Tiwtor Mathemateg (CA3, TGAU a Safon Uwch) Profiadol iawn a llwyddiannus. Wedi ymddeol fel Pennaeth Adran gellir trefnu gwersi ar Zoom Gwilym Wyn Roberts 07 968 463 737 Penylan.

  • Tiwtor Mathemateg

TutorTiwtor

Athrawes cymwysedig sy’n cynnig tiwtora un i un i blant oed Ysgol Gynradd trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg. TutorTiwtor www.tutortiwtor.co.uk

  • TutorTiwtor

Tiwtor Actio/Perfformio

Cymorth i unigolion sy’n cynnig am golegau drama/ monologau ar gyfer Eisteddfodau neu actio’n gyffredinol. Cysylltwch â Dyfed Cynan 07429 147098 dcynan@gmail.com

  • Tiwtor Actio/Perfformio

Gwersi Piano, Canu Theori

Gwersi cerdd brwdfrydig a hwyl yn Grangetown gan athrawes â 15 mlynedd o brofiad. Lisa Angharad lisaangharad@hotmail.co.uk 07891432864

  • Gwersi Piano, Canu Theori

Tiwtor Cymraeg

Athrawes uwchradd profiadol yn cynnig gwersi Cymraeg ail iaith CA3, TGau neu Lefel A/Cymraeg i Oedolion Cysylltwch a alawmedi@hotmail.com 0787766545

  • Tiwtor Cymraeg

Tiwtor Cerddoriaeth Profiadol

Gwersi Piano gradd 1-8, Gwersi Theori gradd 1-8. Tiwtora TGAU, AS a Lefel A Cerddoriaeth

Tiwtor profiadol

Gwersi ieithoedd ac offerynol ar gael yn ardal Llandaf (plant ac oedolion, unigolion a grwpiau, dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg).